Соёмбо зояади хэмээгдэх Монгол үсгийн гүн утгыг тийн бөгөөд нээгч Занабазарын тааллын чимэг хэмээгдэх оршвой

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Соёмбо зояади хэмээгдэх Монгол үсгийн гүн утгыг тийн бөгөөд нээгч Занабазарын тааллын чимэг хэмээгдэх оршвой

Оюутан:С.Баярцэрэн

Соёмбо зояади хэмээгдэх Монгол үсгийн гүн утгыг тийн бөгөөд нээгч Занабазарын тааллын чимэг хэмээгдэх оршвой

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү эх бичгийг задлан дүгнэсэн тайлбар судалгааны ажлаараа орчин үеийн залуу үеийнхэнд зохих хэмжээний мэдлэг олгож соёмбо үсгийн тигийн талаар зөв бичиж тэмлэглэхэд тус болох үүднээс энэхүү сэдвийг судласан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# соёмбо үсэг# монгол үсэг# үсэг бүтээх