Сансарын хүрд

Бүтээлийн тайлбар

Зургаан зүйл хамаг амьтаныг энэхүү Сансрын хүрдийг эрхшээсэн мангасын амнаас гэтлэн бурханы хутгийг олоосой. Энэхүү орчлонгийн зургаан зүйлийн амьтан бүхэн учрыг мэдэн арван хар нүглийг үл хийн гурван муу заяанд бүү зовоосой гэсэндээ уг сэдвийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс