Өндөр гэгээн Занабазарын гүн ухаан нийгэм-улс төрийн үзлээс

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсад сүүлийн жилүүдэд гүн ухааны янз бүрийн урсгал чиглэлүүд харилцан адилгүй дэлгэрэх болжээ. Тиймээс ч манай гүн ухааны сэтгэлгээнд плюралист хандлага нэгэнтээ бүрэлдэж, зарим судлаачдын үзсэнээр эдүгээ манай философичид үзэл баримтлалаараа дөрвөн үндсэн хандлага чиглэлтэй байна.

Контентын хэсгээс