Ондогжан

Бүтээлийн тайлбар

Ондогжан гэдэг ном бол Чойрын таван ботьны нэг болох парчин гэдэг гүн ухааны номны хамгийн үндсэн ном юм.