Монголын Гүн ухаантан Агваанбалдангийн “Гол сэтгэл ба нөхөр сэтгэлийн хураангуй үгс” хэмээх зохиолын судалгаанд

Бүтээлийн тайлбар

Төвд хэл дээрхи эх зохиолыг орчуулах, эх зохиолын бүтэц, агуулгыг судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч