Лувсанлхүндэв бандидын “Шашны зурхай эрдэнийн эрих” зохиолын орчуулга

Бүтээлийн тайлбар

Шашны зурхай эрдэнийн эрих зохиол нь бурхан шашны түүхийн он цаг судлалын чиглэлээр монгол мэргидийн туурвисан томоохон бүтээлүүдийн нэг бөгөөд түүхийн агуулгаараа ч маш өргөн хүрээг хамарсан байдаг. Үүнийг урьд өмнө нь тусгайлан авч үзсэн судалгаа хараахан гараагүй бололтой. Харин монголчуудын Төвд хэлээр зохиосон түүхийн он дарааллын зохиолуудын хүрээнд авч үзсэн бүтээл байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч