Ламын гэгээний анхдугаар дүр, Эрдэнэ бандида хутагт, хамба номун хан ханчинчойжил Лувсанданзанжанцаны намтар. Ламын гэгээний долоон дүрүүдийн танха, хөргийг тодруулан тайлбарлах нь

Бүтээлийн тайлбар

3-р үед бурхны шашин ялангуяа Гэлүгбагийн шашныг Халх Монголын оронд чухам бодитой дэлгэрүүлсэн гурван зул нь Өндөр гэгээн Занабазар 1653-1723, Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцан 1639-1704, 3ая бандида Лувсанпэрэнлэй 1642- 1715, нар билээ. Ламын гэгээний нийт хорин дөрвөн хувилгаан дүр тодорсноос 17 дүр нь Энэтхэг,Төвдөд, долоон дүр нь Монголд тодорсон бөгөөд Арван найм дахь дүр буюу монголчуудын хувьд Ламын гэгээний анхдугаар гэгээн нь Лувсанданзанжанцан юм.

Контентын хэсгээс