Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны анагаах ухааны “Туулгын бүлэг”-ийг номлосон нэгэн бүтээлийн тухай

Бүтээлийн тайлбар

Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны анагаах ухааны “Туулгийн бүлэг-ийг номлосон нэгэн бүтээлийн тухай тодруулан судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч