Дорнодахины эмнэлэгт мөнгөн усыг хэрэглэж байсан тухай

Бүтээлийн тайлбар

Анагаах ухаан бол хий хоосноос буй болоогүй харин ардын эмнэлгүүдийн шимт хөрсөн дээр үүсэн бий болж шинжлэх ухаанаар батлагдан ирсэн хүн төрлөхтний мэдлэгийн нэг хэсэг юм. Анагаах ухаанд олон орны ардын эмнэлэг нэмэр хандиваа оруулжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч