Гарьд тавт үрлэн эмийн найруулах аргад хийсэн ажиглалт судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Уламжлалт анагаах ухааны гарын авлагуудын дотроос эм найруулах гарын авлагыг тодотгохын тул “Гарьд тавт” үрлэн эмийн найруулах аргыг судалгааны суурь болгон ажиглалт хийн нэгтгэн дүгнэхийг зорьсон болно.