Бурханы шашин дахь эмэгтэйчүүдийн уламжлал ба өнөө үе

Бүтээлийн тайлбар

Буддын судлалын хүрээнд буддист эмэгтэйчүүд, тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн сахил санваарын тухай хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил ховор хийгдэж байгаатай холбогдуулан энэхүү судалгааны ажлыг судалжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч