Богд Зонховын бодь мөрийн зэргийн багшийг шүтэх ёсны бүлгийг Батаа Равжинбаа ламын бодь мөрийн зэргийн багшийг шүтэх ёсны бүлэгтэй харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

"Рашааны үсэрхийлэл” зохиолыг гол сурвалжаа болгон орчуулж, бусад холбогдох ном зохиол, тэр дундаа энд дурдахгүй байхын аргагүй тул Бодь мөрийн зэрэг түүний доторх багшийн арван эрдэм тухай мэдээ баримтууд болон шавь багшийгаа хэрхэн шүтэх, шүтсэний тус эрдэм, шүтээгүйн гэм эрүүг нэгдүгээр бүлэгтээ товч оруулсан. Харин хоёрдугаар бүлэгтээ “Рашааны үсэрхийлэл” бүтээлийн Багшийг санаагаар болон найруулгаар шүтэх ёсны хэсгийн онцлогийг гаргахыг зорин орчуулага хийн найруулан бичсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч