Билиг барамидын анхдугаар бүлгийн завсарын шүлгийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Бурханы сургаалын 5 их ухааны нэг болох Дуун ухааны салбар гишүүндбагтдаг Зохист аялгуу судлалын ажил өрнөж буй эдүгээ цагт Зохист аялгуны онолыг туурвиж, шүлэг зохиол бичиж байсан үндэсний зохист аялгуучдын бүтээлийг эх тайлбарт нь түшиглэн судласан болно.