Багшийг шүтэх ёс

Бүтээлийн тайлбар

Бодь мөрийн зэргийн үндэс увьдас шүлэгчлэн хамгийг айлдагч амгалантай мөр хэмээх судрын бага төрлөхтний багшийг шүтэх ёсноос сэдэвлэсэн болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч