Бага бодь мөрийн зэрэгт багшийн 50 шүлэгт номноос эш татсан “Зургаан шүлэг” номонд Богд ламын хийсэн тайлбаруудын харьцуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Энэтхэгийн их Бандида Ловон Бавуугийн “Багшийн тавин шүлэгт” номноос эшлэл татсан зургаан шүлэг номыг сонгон авч Богд ламын “Багшийн тавин шүлэгт номын тайлбарт” хийсэн тайлбарууд “Бага бодь мөрийн зэрэгт” багшийг шүтэх ёсонд товчлон хураан зарлигиин номлол(э\ оичиг сурвалж судлалын хүрээнд гарган тавих