Телевизийн нийтлэл, нэвтрүүлгийн хэл найруулга, хэрэглээ соёлын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бидний амьдран буй цаг үе бол хэвлэл мэдээллийн орчин бүрдэж, мэдлэг мэлээллийг дээдэлсэн нийгэм билээ. Тиймээс ч мэдээллийн эрин зуун гэж нэрлэдэг. Нийгмийн бүх давхаргад хүрч өргөн олны шимтэн үзэх хэрэгцээ болсон мэдээллийн хүчирхэг хэрэгсэл нь телевиз юм.