Ишигхэн

Бүтээлийн тайлбар

Энэ номонд эхийгээ чононд алдсан өнчин ишиг өсөж том болоод чононоос өшөөгөө авч байгаа тухай өгүүлнэ.

Контентын хэсгээс