Шоовдор

Бүтээлийн тайлбар

Энэ ном бол бага хүүхдийн хөгжилтэй, гэгээн амьдарлаас сэдэвлэн бичсэн бяцхан өгүүллэгүүдээр бүрэлдсэн байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч