Хоёр чих нь дэлдгэс

Бүтээлийн тайлбар

Нэгдүгээр ангийханд зориулсан оньсгон өгүүллэгүүдэд байгаа оньсгыг таагаарай! Таасан хариугаа оньсогын оронд нөхөн бичихэд жирийн өгүүллэг болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч