Эрдсийн баялгийн олборлолт, боловсруулалтын технологи, экологи-эдийн засгийн үнэлгээний онол, арга зүй

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрдсийн баялгийн олборлолт, боловсруулалтын технологи, экологи-эдийн засгийн үнэлгээний онол, арга зүй

Эрдсийн баялгийн олборлолт, боловсруулалтын технологи, экологи-эдийн засгийн үнэлгээний онол, арга зүй

Гишүүнчлэл

?
Эрдсийн баялгийн цогцолборын оршихуйг бүхэлд нь тодорхойлох монгол орны түүхэн уламжлал, өвөрмөц онцлогтой холбон хийсэн шинжилгээ, эрдсийн баялгийг иж бүрэн ашиглах эрхзүйн орчин бүрдүүлэх, технологийн соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн олон жилийн судалгааны зарим үр дүнгээр энэхүү нэгэн сэдэвт бүтээлийг эмхэтгэсэн болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# бизнесийн үнэлгээ# эдийн засаг# эрдсийн боловсруулалт