Хар Тамхи Мансууруулах Бодисоос Иргэдийг Хамгаалах Нийгэмлэг - 22 жил

Бүтээлийн тайлбар

ХТМБИХН байгуулагдсанаас хойш эдүгээ 22 жилийн турш иргэдэд хар тамхи, мансууруулах бодисын хор нөлөөг тайлбарлан таниулах, хорт зуршлаас сэргийлэх мэдлэг олгох, сургалт семинар зохиох, хор хөнөөлийг бууруулахад чиглэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох зэргээр өөрийн орны болон гадаадын орнуудын ижил төстэй байгууллагуудтай харилцаатай ажиллаж, туршлага хуримтлуулахын зэрэгцээ иргэний нийгэмд тодорхой хувь нэмэр оруулсан томоохон төрийн бус байгууллага юм.