Монголын өсвөр үеийнхний хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээ түүнээс сэргийлэх арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын өсвөр үеийнхний хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээ түүнээс сэргийлэх арга зам

Ш.Лхагвасүрэн

Монголын өсвөр үеийнхний хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээ түүнээс сэргийлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Манай оронд ардчилал, олон ургалч үзэл, бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэн үзэх зарчим бодитой болсноор эдгээр үзэгдэлд дүгнэлт өгөх задлан шинжлэх объектив бодит байдлаар хандахад түлхэц болсон. Нийгмийн энэ үзэгдлийн сөрөг талуудыг диалектик харилцаа холбоонд нь авч үзэх нийгмийн орчин бий болж байна. Мөн түүнчлэн хар тамхи, мансууруулах бодистой холбогдсон хэд хэдэн хэрэг албан ёсоор хэргийн бүртгэлийн жагсаалтад орсон, нөгөө талаар мэргэжлийн болон сонирхолын төрийн бус байгууллагуудын явуулсан судалгааны албан бус мэдээлэлд тарьдаг, татдаг, үнэрлэдэг хэрэглэгчид байна гэсэн дүгнэлт гаргасан нь энэ асуудал нийгэмд хамрах цар хүрээний хувьд бодитой үзэгдэл болсныг харуулж байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хар тамхи# мансуурах бодис# хүүхэд хамгаалал