Харих цагийг элээсэн хүүхдийн зохиол

Бүтээлийн тайлбар

Зохиолч: Хүүхдийн тухай болон хүүхдэд зориулсан зохиол бичдэг хүмүүс олон байдаг. Тэдний бүтээл ч тоймгүй. Тэр бүгдийг энд ярьж бас хзалэх ч боломжгүй. Тийн учир тэр дундаас цөөнийг сонгож нэгэн дэвтэр болгон толилуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч