Монголын хүүхдийн шилдэг дууны түүвэр

Бүтээлийн тайлбар

Сургуулийн өмнөх болон бүрэн дунд, суурь, боловсролын түвшинд хөгжмийн хичээлийн агуулга шинэчлэгдэн, өөрчлөгдсөнтэй холбогдож заах дуунуудын сонголт, гарын авлага хөгжмийн багш нарт маш эрэлт хэрэгцээтэй байгаа үед энэхүү түүврийг та бүгдэд хүргэж байна.

Контентын хэсгээс