Цамц модны хөвд

Бүтээлийн тайлбар

Цамц модны хөвд (Шүлэг, яруу найраг)

Бүтээлийн нийлүүлэгч