Алтайн урианхайн аман билгийн жишээ

Бүтээлийн тайлбар

Ховд их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Хэл зохиолын тэнхимийн багш, оюутнуудын 1995 онд Ховд аймгийн Дуут, Мөнххайрхан, Баян-Өлгий аймгийн Булган, 2004 онд Баян-Өлгий аймгийн Булган, 2006 онд Ховд аймгийн Дуут, 2010 онд Баян-Өлгий аймгийн Буянт, Алтай суманд хийсэн ардын аман зохиол, аман аялгууг судлах хээрийн дадлагын эх хэрэглэхүүнд тулгуурлан боловсруулсан энэхүү бүтээл нь түүх соёл, мэдлэг оюуны ай савыг шинжилдэг эрдэмтэн судлаачид болон ардын уламжлалт өв, билиг ухааныг дээдэлсэн нийт өргөн олонд зориулагдсан болно.