Монгол дахь шинжлэх ухааны ёсзүйн тулгамдсан асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол дахь шинжлэх ухааны ёсзүйн тулгамдсан асуудал

Н.Алтантөгс

Монгол дахь шинжлэх ухааны ёсзүйн тулгамдсан асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Энэ судалгаа нь шинжлэх ухаан, дээд боловсролын салбарт ажилладаг орон тооны эрдэм шинжилгээний ажилтан, их сургулуийн профессор, багш, судлаачдаас бүрддэг МУИС болон ШУА-ийн гишүүдээс цахимаар авсан албан бус агуулгын дэлгэрэнгүй боловсруулалт юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# мэргэжлийн ёсзүй# албан хаагч