Дэгдээхэйн дуу

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхэд та бүхэнд болон чиний авьяасыг хөгжүүлж буй хөгжмийн багш нар, эцэг эх, хөгжимлөг гэр бүлд зориулсан энэхүү дуунуудыг 3-7 насны хүүхдүүд дуулахад нэн тохиромжтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч