Их сүйрэл буюу коммунизм ХХ зуунд мэндэлж мөхсөн нь
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Уг номонд хөндсөн цөөнгүй асуудлууд гучин жилийн тэртээ туурвисан “Зөвлөлтийн тал. нэгдэл ба зөрчил” хэмээх товхимолд дэвшүүлсэн санаатай зарим талаар давхардсан шинжтэй болсоныг зүрхлэн өчье. Тэр үед миний бие нийтээр баримталж байсан үзлийг сөрж, ЗХУ ноёлж байгаа ертөнцийн тэр хязгаарт эв нэгдлийн элементүүдээс зөрчлийн хүчин давамгайлж эхэллээ хэмээн нотлохыг хичээсэн билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч