Where are we at now?

Бүтээлийн тайлбар

Улсын Их Хурал, орон нутгийн сонгуульд оролцох сонирхолтой намууд болон нэр дэвших бодолтой хүмүүс Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн боловсруулсан судалгааны тайлангуудыг өмнөх сонгуулийн үеийнхээс хамаагүй ихээр асууж сурагласанд, мөн худалдан авч Мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулахад ашиглахыг хичээж буйд нь олзуурхаж, энэхүү танин мэдэхүйн товхимлыг бичсэн болно.

Контентын хэсгээс