БНМАУ-ын 1979 оны хүн амын тооллогын дүнгийн хүснэгтийн жагсаалт

Бүтээлийн тайлбар

БНМАУ-ын 1979 оны хүн амын тооллогын дүнгийн хүснэгтийн жагсаалт

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч