Химийн аргаар сайжруулсан нано-бүтэц бүхий тунгалаг электродтой электрохромик төхөөрөмж гарган авах судалгаа
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Электрохромик төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчмыг судлан лабораторийн түвшинд энгийн хэлбэрээр гарган авах, зэсийн нано утас (Cu NW) болон графений оксидын (СЮ)-оос бүтсэн цөм-бүрхүүлт нано бүтцийг уг төхөөрөмжид зориулан тунгалаг дамжуулагчаар ашиглах боломжтой эсэх, түүнийг хэрхэн гарган авах талаар судлахыг зорьлоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч