Юмсыг интернет технологи дээр суурилсан электрон мэдээллийн самбар боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүн төрөлхтөн мэдээллийн технологи хурдацтай хөгжиж буй энэ үед мэдээллийн эх үүсвэрийг хэрхэн, хаанаас авч байгаагаас тухайн мэдээллийн талаар үнэн зөв, дэлгэрэнгүй, өргөн мэдээлэл олж авахад шууд хамааралтай болсон. Бидний эргэн тойронд байгаа зарлалын самбарууд, хуучин мэдээлэл удаан хадгалагдаж шинэчлэхэд цаг хугацаа, механик ажил их шаарддаг. Үүнээс үндэслэн хэрэглэгч болон албан байгууллагууд, механик ажил бага орсон болон хялбархан аргаар мэдээлэлээ сольдог систем хэрэгтэй гэж үзэн энэхүү судалгааны ажлыг судласан болно.

Контентын хэсгээс