Хиймэл оюун ухааныг уламжлалт аргатай хослуулан ашиглаж хөрөнгийн үнэлгээ хийх нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ажлаар техник шинжилгээ, хиймэл оюун ухаанаар Монголын хөрөнгийн бирж дээр буй хувьцаануудын ирээдүйн үнийг 50-с дээш хувийн оновчтой таамагладаг програм хангамж бүтээхээр зорьсон болно.

Контентын хэсгээс