Улаанбаатар хотын нөхцөлд тохирсон автоматжуулсан зогсоолын загвар боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Улаанбаатар хотод нэн тулгамдаад буй авто зогсоолын асуудлыг судлах, хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх, орчин үеийн техник технологи - автоматжуулсан зогсоолын систем нэвтрүүлэх, менежментийг сайжруулах, хэрэглэгчдийг авто зогсоолоор хангах боломжийг судалж шийдэл санал боловсруулах асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч