Спорт бренд компанийн оффисын барилга

Бүтээлийн тайлбар

Өндөр маркын бетонд уян налархайжуулагч, усны орц багасгагч химийн нэмэлт ашиглан бетоны бэхжих хугаиааг богиносгох, түүнчлэн дүүргэгч хайрга дайрганы ширхэглэлийн хэмжээ харьцаагаар оат бэхийг нэмэгдүүлэх, зөв зохистой харьцааг тогтоож бат бэхийг нэмэгдүүлэх туршилтаар баталгаажуулах, 3, 7, 28 хоногийн бат бэхийн үзүүлэлтийг харьцуулсан графикийн аргаар дүгнэж, онолын тооцоог туршилтаар баталгаажуулж үр ашигтай орц нормыг тогтоох уг судалгаагаар тогтоосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч