СиЭнЭн ашиглан монгол хэл дээрх дуун өгөгдлөөс текст өгөгдөл боловсруулах

Бүтээлийн тайлбар

Монгол хэл дээр аудионоос текст ялгаж авах ажил судалгааны төвшинд идэвхтэй хийгдэж ирсэн ч ажил хэрэг эсвэл хэрэглээнд нэвтэрсэн түүх бараг байхгуй. Хэлний корпусын судалгаа болон түүн дээрх үг танилтыг НММ дээр суурилсан аргаар таних судалгаанууд хийгдэж байсныг дурьдах хэрэгтэй.

Контентын хэсгээс