Синхрон мотор болон генераторын стенд

Бүтээлийн тайлбар

Хувьсах гүйдлийн генераторыг хөдөлгүүр болгон ашиглаж зэрэгцээ нэгэн адил 12 Вольтын генераторыг цуваа тавьж роторыг нь механик аргаар холбож 12 Вольт гаралтаар гаргаж аккумуляторыг тэжээнэ, тэдний харилцан үйлчлэлийг судлах төхөөрөмж хийж . Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургуулийн инженерчлэлийн тэнхимийн лабораторийн багаж төхөөрөмжийг өргөтгөх зорилгоор энэ стендийг зохион бүтээхийг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч