Нарны цахилгаан үүсгүүрт гар утасны батарей цэнэглэгчийн загварчлал ба хэрэгжүүлэлт

Бүтээлийн тайлбар

Үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнүүдийн нарны хавтангийн хэмжээ жижиг учир батарей бүрэн цэнэглэх хугацаа удаан байгаа учир нарны хавтангийн хэмжээг тодорхойлохыг уг судалгааны ажлаараа зорьсон болно.

Контентын хэсгээс