Монгол хэл дээрх мэдээний текст дээр боловсруулалт хийж, хоорондоо ижил төстэй өөр мэдээг санал болг2

Бүтээлийн тайлбар

Мэдээний веб сайт дээрээс хэрэгтэй мэдээгээ хурдан олох боломжийг нэмэгдүүлэх ашигтай санал болгох системийг текст өгөгдлөөс боловсруулж, систем болгон гаргах зэргийг уг судалгааны ажлаараа зорилго болголоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч