Компьютер ашигласан тогтмол гүйдлийн моторын хурдны PID удирдлага

Бүтээлийн тайлбар

Энэ ажлаар тогтмол гүйдлийн моторыг ашиглана. Энэ мотор нь үйлдвэрт олон жил ашиглагдаж ирсэн. Тогтмол гүйдлийн мотор иь эхлэхдээ өндөр хурдтай, мушгих хүч ихтэй, хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг, шугаман хамааралтай байдаг учир удирдахад хялбар зэрэг сайн шинж чанартай. Мөн бусад мотор нь өөр олон нэмэлт зориулалттай байдаг. Тиймээс энэхүү дипломын ажил дээр удирдах үйл явцыг компьютер дээр харуулах нь чухал учир энэ моторыг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч