Вольфрамын карбид суурьтай хатуу хайлшин өрмийн хушууны загвар боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Сүүлийн жилүүдэд хатуу хайлшыг тасдах багаж хэрэгслэл хийхэд болон өрөмдлөгт өргөнөөр хэрэглэж байна. Вольфрамын карбид кобалтын хатуу хайлш нь маш өндөр хатуулагтай, элэгдэл болон дулаанд тэсвэртэй байдаг. Өртөг өндөртэй импортын барааг орлохуйц хатуу хайлшин өрөмдлөгийн хатуу хайлшин хошууны шинж чанарыг судлаж загвар баловсруулахыг судаллаа.

Контентын хэсгээс