Алсын удирдлагатай дугуйт тавцан зохион бүтээх нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү бүтээл нь та бидннй сайн мэдэх скйтбоард буюу дугуйт тавцан юм. Дугуйт тавцан нь дөрвөн дугуйтай жижиг модон тавцангаас бүрдэхээс гадна хөлөөрөө хөдөлгөөнийг удирддаг нэг хүний унаа юм. Үүнийг цахилгаанд холбон автоматаар удирдаж унах нэгэн төрлийн унаа болох юм.

Контентын хэсгээс