4 зэргийн чөлөөнд хөдөлдөг гap өрмийн суурь машины загварчлал

Бүтээлийн тайлбар

Энгийн гар өрмийн машинийг ашиглахад чичиргээ доргионоос болоод хэмжээ алдах дохиолдол ажлын дундуур их гардаг билээ. Ганц нүх буруу хэмжээсээр авагдаж өрөмдсөн нүх нь муруй хазгай орсон тохиолдолд шинэ бэлдэц ашиглахаас өөр замгүй болдог.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч