Ангилал:Ном
Хүүхдийн зохиол аман дүрслэл

Бүтээлийн тайлбар

Зохиол ном уншигч хүүхдүүдэд зориулж бичсэн олон зохиолчдын бүтээлийг хялбаршуулан хүргэх мэдээллийн үүрэг ус агаар, мэт хэрэгтэй болохыг“Хүүхдийн зохиол аман дүрслэл” нэрээр эмхтгэн хүргэж байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч