Цасан доорх шувууд

Бүтээлийн тайлбар

Уншигч хүүхдүүд та бүхэндээ байгалийн олон юмс үзэгдлийн тухай уран үгээр гайхалтай бүтээн дүрсэлдгээрээ алдаршиж байгалийн дуучин гэж нэрлэгдсэн уран бүтээлч М.М.Пришвиний “ЦАСАН ДООРХ ШУВУУД” номыг хүүхдийн зохиолч, орчуулагч, судлаач Д.Хүүгийн орос хэлнээс орчуулснаар хүргэж байна.

Бүтээлийн нийлүүлэгч