Ангилал:Ном
Генетик

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү бүтээлээрээ генетикийн ухааны ололт амжилтын үндсийг уншигч олонд танилцуулахыг оролдлоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч