Ангилал:Ном/Хүүхэд
Улаан малгайт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү бүтээлд "Улаан малгайт", "Эрх охин цэнхэр муур хоёр буюу ирэх цагийн үлгэр", "Уралдаан", "Миний найз Гитлер", "Хэрээний нулимс", "Жигүүр" гэсэн зохиолууд багтсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч