Ангилал:Ном
Долоон мууртай эмгэн

Бүтээлийн тайлбар

"Долоон мууртай эмгэн" үлгэр

Бүтээлийн нийлүүлэгч