Ангилал:Ном
Маань уншдаг муужгай

Бүтээлийн тайлбар

“Маань уншдаг муужгай” ном түүний өмнө хэвлүүлсэн “Манай байрны жаалууд”, “Янжуур зуусан хүүхэлдэй”, “Томчуудын дунд ганцаараа” номуудын үргэлжлэл юм. Орчин цагийн хүүхдийн шүлгүүд болон үлгэр багтсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч